170526-Evjudalen-b-

Klar for leik

Teken i bruk. Skulane har alt teke Evjudalen i bruk. Sist onsdag hadde andre trinn ved Bø skule ein kosedag og elevane var i full aktivitet.

Evjudalen opna


No er Evjudalen og alle leikeapparata offisielt opna. Her er det noko for dei fleste, baner for  petanque og boccia, benker til å sitje på eller ta «step up» på, rutsje, husker, klatrestativ, turnringar og endå litt meir. Bøheringanes oppgåver er å ta parken i bruk.

Les meir, sjå kart over Evjudalen og bilde av apparata  i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.