PENGAR TIL SYKKEL: Formannskapet vil gi studentar som melder flytting til Midt-Telemark kommune støtte til sykkelkjøp.
FLEIRE SYKLAR. Undersøkingar og talmateriale viser at stadig fleire syklar i Bø, særleg på skulane.

Vil auke syklinga med 25 prosent

Opp 25 prosent. Kommunen vil auke syklinga med 25 prosent. I dag syklar ni prosent, målet er 11,25 prosent. Foto: Øystein Akselberg

Sykkelplan godkjent

For å konkretisere arbeidet med sykkelvegar har Bø kommune utarbeidd ein temaplan for sykkel. I planen blir blant anna hovudnettet for sykkel prioritert og definert.

I innleiinga til planen står det at Bø kommune har inngått ei sykkelbygd-avtale med Statens vegvesen region sør og Telemark fylkeskommune. Denne planen forpliktar Vegvesenet og fylkeskommunen til å arbeide saman med Bø kommune for å utvikle og oppgradere hovudnettet for sykkel og drive aktivitetar som fremjar sykkel som framkomstmiddel. Arbeidet med sykkelbygda Bø vil styre arbeidet med å redusere trafikken i Bø i Bygdepakke Bø.

Målet som Bø kommune set seg er å auke syklinga med 25 prosent. Sykkelandelen i Bø er i dag på 9 prosent. Målet er dermed å kome opp på 11,25 prosent.

Les meir i Bø blad eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.