170609-Eplefest---eple

Plantar 110.000 nye frukttre

Enda fleire eple kjem til å bli dyrka i Midt-Telemark i åra som kjem. Arkivfoto.

Nå blir det planta frukttre i Telemark i stor stil, det opplyser Fylkesmannen i Telemark. I Midt-Telemark blir det i år planta 110.000 frukttre. I løpet av fire år skal det 250.000 nye tre i bakken.

Plantinga er resultat av det treårige mobiliseringsprogrammet Frukt i fokus. Dei fleste plantene blir importerte frå Nederland og kjem til Telemark med trailer. Mange investerer også i nye vatningsanlegg for å sikre optimale forhold.

Fruktbygda Sauherad fekk i 2015 nasjonal kulturlandskapspris for sitt spesielle fruktlandskap. I løpet av dei neste fire åra vil dette landskapet bli enda meir prega av frukt og fruktdyrking.