VANSKELEG. Assisterande kommunedirektør seier areapplanen er vanskeleg stoff, men folk kan spørje kommunen før ein kjem med innspel. 

NY KOMMUNEDIREKTØR. Mona Slaaen frå Sauherad er konstituert kommunedirektør i Midt-Telemark.
NOME MED: Assisterande kommunedirekør Mona Slaaen seier at no er Nome også med som arrangør av Bøveka.

Nye sjefar på plass

Assisterande rådmann. Mona Slaaen blir assisterande rådmann i Bø og Sauherad.

Mona Slaaen blir assisterande rådmann

Sjefskabalen til rådmann Åse Egeland er klar. Dei seks kommunalsjefane har fått namn. Mona Slaaen frå Sauherad blir assisterande rådmann.

Det har ei tid vore klart at det blir seks kommunalsjefar under rådmannen i den nye kommunen. Det har også vore klart at det er seks som i dag har stillingar som kommunalsjefar i dei to kommunane. Bortsett frå teknisk og oppvekst har det ikkje vore kjent kven av dei fire andre som får kva for eit «departement», men no er det avgjort.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.