Universell utforming Stasjonsvegen Jostein Fosse og Arild Gangdal sidegate 3986

Kvar er fotgjengarfeltet på sidevegane ?

Ikkje merkja gangfelt. I sidevegane til Stasjonsvegen er det ikkje merkja for gangfelt. Og på fortauget er det heller ikkje fysisk merking for svaksynte. Fortauget er nedsenka som gjev beskjed om at her kan gåande krysse gata. Nokre stader er det også sett opp lause reklameskilt som kan vere eit problem. Foto: Øystein Akselberg

Jostein Fosse i Rådet for funksjonshemma i Bø er svært nøgd med korleis nye Stasjonsvegen er utforma med tanke på folk med ulik funksjonshemma, samt folk som brukar barnevogn, rullatorar og liknande. Likevel er det noko i den nye gata som han stussar på. På fortauget er det steinlagde felt i områda med ledeliner, varselfelt og nedseinka kantsteinar. Steinfelta kan vere litt forvirrande, særleg sidan storleiken på dei kan variere frå stad til stad.
– Ved krysset inn til Bøsenteret er det steinlagde feltet litt for stort.  Her kan synshemma bli usikker på avgrensingane mot kvar dei kunstige ledelinjene ligg, forklarar Fosse.

Kvar fotgjengarfelta går over sidegatene mot Bøsenteret, Ekspertsenteret og Grivitorget er heller ikkje lett å forstå. Her er det nedsenka fortaugskant mot sidegata, men ikkje noko synleg fotgjengarfelt, og heller ikkje noko ledelinjer for synshemma. Dette kan verke forvirrande både for køyrande og mjuke trafikantar. Det er også ein og annan butikk som i sin iver etter å reklamere for sine produkt set ut reklameskilt på fortauga. Dette er sjølvsagt til hinder og problem for synshemma og også for dei som er «rullande» med rullestol og barnevogn.

Les meir om dette i vekas avis. Det handlar om Universell utforming av både Stasjonsvegen og Bø sentrum elles. Bø kommune har prosjektmedarbeidar Arild Ganngdal i sving med å registrere situasjonen.