KS-fells-Bø-og-Sauherd-1709821-11-

Bø splitta om nytt kommunenamn

Felles samling. Først var kommunestyra i Bø og i Sauherad samla i eit felles møte i Idunshall der alle sakene vart diskutert, men der det ikkje vart votert over noko.

Sauherad kommunestyre var einstemmig

Bø kommunestyre var splitta i valet på namn til den nye kommunen som Bø og Sauherad skal bli. Nokre ville ha Bø og Sauherad kommune, medan ein representant foreslo Bø kommune. Til slutt vart det 15 for Midt-Telemark og dermed fleirtal.

I Sauherad kommunestyre vart alle vedtak fatta einstemmige.

Kommunevåpenet blir tre feler på blå botn.

Les meir om debatten og kven som meinte kva i det felles kommunestyremøtet måndag, og i møtet i Bø kommunestyre etterpå, i papiravisa torsdag. Avisa kan også kjøpast på nett på buyandread.no