170824-Kyrkjeval---Martin-Stærk

Nytt kyrkjeleg fellesråd: Vil behalde to sokn

Ønskjer to sokn. Kyrkjeverje i Bø, Martin Stærk, opplyser at biskopen ønskjer å ha to sokn i den nye Midt-Telemark kommune som oppstår når Bø og Sauherad slår seg saman frå 1. januar 2020. Arkivfoto: Bø blad

Bed om pengar til samanslåingsprosessen

Når Bø kommune og Sauherad kommune slår seg saman skal også kyrkjeleg fellesråd slå seg saman. Men det vil framleis bli to sokn som før.

–  Det går fram av inndelingslova som styrer den kommunale samanslåinga at fellesråda skal slåast saman, opplyser kyrkjeverje i Bø, Martin Stærk.

Han seier at biskopen opplyste på visitasen at han ønskjer at dei to sokna skal halde fram som eigne sokn og ikkje slå seg saman.

Dei to organa som førebur kommunesamanslåinga, partssamansett utval og fellesnemnda for ny kommune, behandla i møtet fredag ein søknad om pengar frå dei to fellesråda. Dei to fellesråda har søkt om 110.000 kroner i år, 200.000 kroner i 2018 og 230.000 kroner i 2019 til arbeidet med å slå saman dei to fellesråda.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.