Synkehull i Stasjonsvegen 44 Kaara Kringlebu og Terje Hovde Kaasa 28. august 2017

Må grave i Stasjonsvegen

Synkehol i Stasjonsvegen. Fortauget like ved inngangspartiet til Haugestøl VVS i Stasjonsvegen er sperra av etter at eit synkehol blei oppdaga i det nye fortauget sist veke. I dag var Kaare Kringlebu (t.v.) og Terje Hovde Kaasa frå Statens vegvesen på plass for å vurdere situasjonen. Foto: Øystein Akselberg.

Sist veke blei det oppdaga eit hol i den nye asfalten i fortauget utanfor Haugestøl VVS øvst i Stasjonsvegen. Arealet ligg innanfor det nye prosjektet i Stasjonsvegen som blei opna i sommar. Det viste seg at asfalten var undergravd i eit større område. Asfalten er nå fjerna og det er køyrd på eit par lastebillass med grov grus og stein. Stikkrenna i området er kontrollert og funne i orden. Vegvesenet trur årsaka er at vatn på avvegar har vaska ut massane under asfalten. Dei trur utgravinga har pågått over lengre tid og at årsaken ikkje har noko med anleggsarbeida som har pågått. Ei forklaring kan vere at grunnvatnaet har sørgd for utvaskinga.

I dag var kontrollingeniør Kaare Kringlebu og byggjeleiar Terje Hovde Kaasa frå Statens vegvesen på befaring for å vurdere kva som skal gjerast.
– Tveito Maskin er engasjert for å grave opp eit rundt 50-60 kvadratmeter stort område rundt synkeholet og ned til stikkrenna som har utløp til bekken, seier Kringlebu.

Dermed må det gravast opp i den heilt nye Stasjonsvegen berre kort tid etter at prestisjeprosjektet stod ferdig. Gravearbeidet utanfor Haugestøl VVS vil starte i dag måndag eller i morgon. Området må sikrast og ny lysmast og eit nyplanta tre må truleg flyttast.
– Me ser alvorleg på saka. Så vil gravearbeidet avdekkje om me finn årsaka og kan gjere tiltak deretter, seier hovde Kaasa.