170914-Busk-barnas-dag-03-

Elevane fiksar Barnas Dag

Moro. Nokre av elevane som skal vere med og arrangere Barnas Dag. Dei trur det blir moro. F.f.v.Susanne Valhovd Langkås, Mona Dyrud Håkonsen, Ingrid Mikalsen, Vilde Slåtta Lerstang, Kristine Gjelstad og Fredrik Aasmundstad Andersen. B.f.v. Knut Olav Kleiv, Stine Mari Rønningen Dyrud, Andrea Berge Brekke, Åsne Strand Paulsen, Eline Sveinsson Momrak og Elin Hauge.


 

 Teknisk gjennomføring og underhaldning

I år har elevar ved Bø ungdomsskule eit stort ansvar for gjennomføringa av Barnas Dag. Dei skal stå for både aktivitetar, teknisk gjennomføring og underhaldning.

Bø Røde Kors har arrangert Barnas Dag sidan 1975. Det er framleis Røde Kors som står bak arrangementet, men no har det henta inn unge krefter til å vere med på sjølve gjennomføringa.

Det er elevar i niandeklasse som har valfaget innsats for andre og tiande-klassingar som har sal og scene som fag som skal vere med.

– I fjor var elevane som har innsats for andre med på arrangementet, men i år skal dei vere medarrangørar, fortel lærar Siren Øyan Kulbeck.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.