170921-Bøsenteret-fløy-mot-nordvest-1

Meir sport og trening i Bø

Trening og kampsport. Bøsenteret blir staden for treningskjeda Mudo Gym & Kampsport. Opning skjer første kvartal 2018.

 

Ny sportsbutikk og nytt treningssenter

Bø sentrum får to nyetableringar innan sport og trening. Først ut er sportsbutikken Sport Outlet, deretter kjem treningssenteret Mudo.

To store kjedar innan sport og trening har kasta augo på Bø og jobbar konkret med å etablere seg her. Begge har gjort langtidsavtalar om leige av lokale og er nå i ein fase med å tilsetje ein lokal medeigar og drivar, samt fleire tilsette.

Sport i Liabygget

Liabygget øvst i Bøgata har stått tomt etter at Europris flytta ut. Nå er sportsbutikk-kjeda ”Sport Outlet” i full gang med å opne sin 42. butikk i landet her. Kjeda skal bruke heile første etasje, som betyr rundt 1.200 kvadratmeter butikk.

– Me er i gang med ombygging i lokala og er også i gang med å finne ein medeigar som kan gå inn i partnarskapsmodellen vår, seier partnar i Sport Outlet, Tor-Andre Skeie.

Les meir om sportssatsinga i papiravisa eller kjøp enkeltsider eller heile avisa på nett på buyandread.no.