171005-Bø-skulemusikk-jubileum-114-

Feiande flott konsert

Mange musikantar. I jubileumsåret er det 57 musikantar i Bø skulemusikk. Rekrutteringa er god, 16 aspirantar og 10 nybyrjarar kjem også med etter kvar.

Bø skulemusikk i hundre på femtiårsfesten

Bø skulemusikk stod sjølv for underhaldninga på jubileumsfesten fredag og leverte ein flott konsert. Fleire grupper fekk vist seg fram, blant anna dei 16 flinke aspirantane. Det vart også muntert gjensyn med tidlegare musikantar og tillitsvade i laget. Åse Berit Sageie viste bilde frå tidlegare turar og konsertar og det var mange som vart attkjende trass i endringar både av hårsveis og anna.

Les meir i avisa torsdag eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.