171005-BUSTAD-Aktiv-meglar-Berit-Seltveit-Dale-

God fart på bustadsal i Bø

Berit Seltveit Dale, dagleg leiar hos Aktiv Eiendomsmegling i Bø, merkar godt at interessa for å kjøpe eigedom i Bø aukar. Foto: Gro B. Røiland

Folketalet i Bø aukar for kvart år. Det gjer også prisen på bustad i kommunen, særleg sentrumsnære eigedomar. Samstundes går tida det tek å selje bustad ned.

Statistikk basert på tal frå ulike meklarar og advokatar i området, viser at det i 2015 tok dobbelt så lang tid å selje ein bustad som det har tatt så langt i år. Dette gjeld alt frå hus til leilegheit.

Omløpstida på einebustader har akselerert. I 2015 tok det nærmare fire månadar å selje ein einebustad, i år har det tatt ein månad.

Les meir om bustadsal i Bø i papiravisa, som denne veka har ein fyldig Bygg og bustad-seksjon. Du kan også kjøpe avisa digitalt på byuandread.no.

.