171005-Bø-stasjon-parkering-06-b

Stasjonsbua blir trurleg flytta

Nærmare jernbanesporet. Det ligg an til at Stasjonsbua, kiosken midt i bildet, blir flytta nærmare stasjonen og jernbanesporet.

Ventar på pengar

For å få plass til fleire parkeringsplassar på Bø stasjon kan Stasjonsbua og drosjene bli flytta. Ei oppgradering på 5,5 millionar kroner kan starte neste år dersom Bane Nor løyver pengar.

– Me ventar på pengar i budsjettet.

Det seier Svein Ellingsen i Bane Nor. Det er Bane Nor som skal finansiere oppgradering av  parkeringsplassen på Bø stasjon.

Som Bø blad har skrive tidlegare har kommunen fått gjennomført ei mulegheitsstudie av stasjonen. Målet er at ein skal doble talet på parkeringsplassar. Det skal også lagast sykkelhotell, flytte drosjene og det skal bli trygt å kome fram for gåande og syklande.

Formannskapet og utval for plan, teknikk og næring har også diskutert parkering i Bø i framtida.

Les meir om dette og andre lokale saker i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no