1710012-Verdsdagen-for-psykisk-helse-07-b

– Meir glede i kvardagen

Verdsdagen for psykisk helse

– Me må sjå dei små gledene. Det seier Gunnar Sjøli Porsanger. Bodskapen frå psykisk helse i Bø er at me må glede oss og ikkje stille for store krav til oss sjølve.

Glede er også tema når avdeling for psykisk helse og rusarbeid i Bø kommune inviterer til markering av Verdsdagen for psykisk helse 18. oktober. Teamet har fleire aktivitetar for å få ut bodskapen om kvardagsglede, blant anna har det besøkt ungdomsskulen.

– Det var så moro, ingen var sure, seier Susanne Espedalen, psykiatrisk sjukepleiar, om besøket ved Bø ungdomsskule.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no