171026-Sauherad-heiltid-02-b

Lykkast med heiltid i Sauherad

Fornøgde tilsette. Dei tilsette ved Bo- og miljøtenesten i Sauheard har jobba mest med heiltidsprosjektet og er veldig godt fornøgde. Framme f.v. Torill Haugerud, Mona Stokker, Karin Randen. Bak f.v. Kari Anne Lie, Guro Lindalen, Olaug Sisjord, Hilde Thomassen, Vilde Omnes, Siv Helen Aspnes, Natsnet Tirtu og Torunn Hesthag.

 

Stor stillingsauke

I gjennomsnitt har størrelsen på stillingane i helse- og omsorgssektoren i Sauherad auka med 13 prosentpoeng, frå 60 prosent til 73 prosent. Endringa har skjedd frå hausten 2016 til juni 2017.

Det har Sauherad kommunen oppnådd gjennom prosjektet Heiltidskultur. Det går fram av sakspira til kommunestyremøtet i førre veke.

– Me er veldig godt fornøgd med prosjektet. Det er kjempemoro at eit prosjekt oppnår så gode resultat på så kort tid, seier ordførar i Sauherad, Mette Haugholt, i etterkant av kommunestyremøtet.

Ho håpar også at det gode resultatet kan ha effekt på sjukefråværet, men det veit ein ikkje enno.

– Prosjektet skal evaluerst på nytt i november, då får me sjå, seier Haugholt.

Les meir i papiravisa eller kjøp enkeltsider eller heile avisa på nett på buyandread.no.