Brukås sport oktober 2017 Jon Einar Brukås, Linda Lia, Hans Holte ogKathrine Eggerud Solheim 2

Sport for millionar i Bø

Stor auke i omsettinga. Jon Einar Brukås (t.v.) har sju-åtte årsverk i verksemda. Her står han med ein av butikkens mest populære varer, ein el-sykkel, og tre av butikkens yngre tilsette, f.v. Linda Lia (22), Hans Holte (18) og Kathrine Eggerud Solheim (16). Foto: Øystein Akselberg

Sport og fritid sel for 50 millionar kroner i Bø

Dei tre sportsbutikkane i Bø selde for nær 50 millionar kroner i fjor. Og i haust opna bygdas fjerde sportsbutikk. Brukås sport er den største butikken på sport i bygda med ei omsetting på over 24 millionar i fjor. Dei har auka omsettinga med 50 prosent dei siste tre åra. Også dei to andre har hatt ein liten men positiv auke. Ingen av dei tre sportsbutikkane trur den nye outlet-butikken vil medføre noko negativt for salget deira. Alle helsar den nye butikken velkomen og trur den berre er bra for handelen i Bø.

Omsetting i sportsbutikkane i Bø 2016 (tal i millionar kroner): Brukås Sport: 24,3, G-Sport Sønstebøtunet: 12,8 og Sport 1 Glexe: 11,8.