Gulltrimmen 2017 Bergit Askildt Myrjord og Ingrid Askildt november 2017 i skogen brd 1

Gode turopplevingar med Gulltrimmen

Gulltrimmen 2017. Bergit Askildt Myrjord (t.v.) og Ingrid Askildt har begge hatt både nytte og glede av tilbodet til Gulltrimmen i år. Dei har hatt turskoa på mykje i haust og har klatra på resultatlista. Foto: Øystein Akselberg

Fotfolket gjekk 31.345 turar

Tredje året av Gulltrimmen er over. Dette er Gullbring kulturanlegg sin trim- og turkampanje. Ein konkurranse for nokon, ein fin sjangse å oppdage nye turområde for nokon og eit spark i baken for å komme opp av sofaen og treimmen liott for andre. I Gulltrimmen 2017 som gjekk over ein vårsesong og ein haustsesong, registrerte heile 969 deltakarar seg. Dei som var med sjekka inn på turmålet 31.345 gonger til saman. Nokre gjekk mykje og langt, andre berre nokre få turar. Mest poeng fekk Hanne Beate Mølbach, medan Anne Hermansen gjorde flest innsjekkingar (heile 890 gonger). Over 100 forskjellige turpostar var i år med i Gulltrimmen.

To av dei som klatra mest på resultatlista og verkeleg hadde fart på turskoa i haust var systrene Bergit Askildt Myrjord og Ingrid Askildt. Dei enda på høvesvis 3. og 13. plass totalt og klatra godt utover hausten til sesongen var slutt 1. november. Begge rosar ordninga for å gje motivasjon til å komme seg ut på nye plassar. Helsegevinst og kondis er også noko ein får på kjøpet når ein er ute og går i frisk luft og fin natur.