160905-Sauherad-kommunehus-01

Legen vann spiralnekt-sak

Sauherad kommune tapte. Sauherad kommune fekk medhald i tingretten, men tapte i lagmannsretten.

 

Oppseiing av lege i Sauherad ugyldig

Sauherad kommune sa opp avtala med fastlege Katarzyna Jachimowicz fordi ho ikkje ville setje inn spiral. Jachimowicz gjekk til sak mot kommunen, men tapte i tingretten.

No har Agder lagmannsrett  funne oppseiinga av fastlegeavtala med Jachimowicz ugyldig. Sauherad kommune er dømd til å ta inn igjen Jachimowicz som fastlege og i 20 prosent stilling som kommunalt tilsett lege.

Retten er delt i saka, ein av dei tre dommarane meinte at anken burde vore forkastast.

Kommunestyret vil behandle saka i eit ekstraordinært møte torsdag 30. november.

Les meir i papiravisa torsdag, eller kjøp heile avisa eller enkeltsider på nett på buyandread.no (torsdag).