171221-ks-171214-14-

Hjuksebø vil til Notodden

85 prosent positive. Bent A. Brandtzæg opplyste at innbyggjarundersøkinga i Hjuksebø viser at 85 prosent vil til Notodden.

– Enklare for innbyggjarane

– Innbyggjarane på Hjuksebø har ei naturleg tilknyting til Notodden. Ei grensejustering vil derfor gje enklare og betre kvardag for innbyggjarane i området.

Det skriv Telemarksforsking i rapporten om utgreiing av muleg grensejustering mellom Sauherad og Notodden. I rapporten går det også fram at 73 prosent av innbyggjarane i Hjuksebø og Andgard ser svært positivt på å bli ein del av Notodden kommune. Tek ein med dei som er ganske og litt positive er talet 85 prosent. 22 prosent ser positivt på å bli ein del av Midt-Telemark kommune. 53 prosent var svært negative til å bli ein del av Midt-Telemark kommune, totalt var 73 prosent negative til Midt-Telemark.

Bent A. Brandtzæg prenterte rapporten for kommunestyret i Sauherad torsdag denne veka. Formannskapet og kommunestyret vil diskutere ei eventuell deling av kommunen på ekstraordinære møte i januar. Saka skal også opp i Notodden kommune og Bø kommune.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa eller enkeltsider på nett på buyandread.no