171214-Ordførar-Mette-Haugholt-17-b

Regionsentertilskot redda

Førebygging. Mette Haugholt opplyser at posisjonen (Ap, KrF, Venstre og MDG) går inn for å bruke pengane til vedlikehald på vegar og bygningar.

Får truleg 800.000 kroner

Regionsentertilskotet som Sauherad fekk for å slå seg saman med Bø vart avkorta i utkastet til statsbudsjett for neste år. No ser det ut til at rundt 800.000 kroner er redda.

– Det er veldig bra. Dette er sårt trengte pengar, seier ordførar i Sauherad, Mette Haugholt.

Ho sa tidlegare i haust at ho følte seg «rana» av staten. No er Haugholt glad for at kuttet er reversert.

Garantiordning

– Grunnen til at tilskotet vart kutta er at det inngjekk i garantiordninga for distriktstilskot. Den skal hindre at kommunar sakkar for mykje akterut og vere eit sikkerheitsnett, forklarar Kjetil Lie ved Telemarksforsking.

Lie har jobba for alle dei 26 kommunane som har opplevd at tilskotet også har blitt kutta.

Les meir i papiravisa eller kjøp enkeltsider eller heile avisa på nett på buyandread.no.