180111-Ny-asfalt-01-Kasland-Duesund-10-b

Millionar til ny asfalt

Lifjell og Reskjem. Vegen til Lifjell og over Reskjemheia er blant dei som får ny asfalt. Olav Kasland (t.v.) og Knut Duesund er glad for at vedlikehaldet av fylkesvegane får eit løft i år.

 

11,7 millionar kroner til vegar i eller til/frå Bø og Sauherad

Fylkespolitikarane har løyvd ekstra med pengar til asfaltering i år. Lifjellvegen, Reskjemvegen, Hørtevegen og Gymnasbakken får til saman asfalt for 11,7 millionar kroner.

«Veg i vellinga» kallar fylkespolitikarane ekstrasatsinga. Fylkesrådmannen hadde gått inn for å løyve 61 millionar kroner til nytt dekke på dei fylkeskommunale vegane i årets budsjett. Den summen auka fylkespolitikarane kraftig.

Les meir i papiravisa eller e-avisa. Ikkje-abonnentar kan kjøp avisa eller enkeltsider på nett på buyandread.no.