2018-01 Kartfestivalen gjensoppstår

Kartfestival til sommaren

Nye og gamle eigarar. Sjefen for Treungenfestivalen, Jørgen Solberg (nr.2 f.v.), skal drive Kartfestivalen vidare. Her på pressekonferansen i dag tidleg der nyheita blei slept. Dei tidlegare eigarane og drivarane av festivalen er glad for overtakinga. F.v. Jo Henning Kåsin, Øyvind Dag Dahle og Eva Rismo. Foto: Øystein Akselberg

Kartfestivalen tilbake

Generalen for Treungenfestivalen, Jørgen Solberg, overtar ansvaret for Kartfestivalen. Det blei klart på ein pressekonferanse i dag tidleg. Han har kjøpt aksjane frå dei tidlegare eigarane og drivarane og vil vidareføre profilen til Kartfestivalen. Dato for årets festival blir 24. og 25. august.

Les meir i papiravisa eller e-avisa i morgon.