2014-01-31-14.14.47

Bandtvang i Sauherad

Unnatak. Dresserte hundar som blir brukt til å vakte bufe, hundar i aktiv politi-, toll eller redningsteneste og hundar som blir brukt i ettersøk etter skada eller sjukt vilt er unnateke bandtvangen. Arkivfoto

Rådyra slit i snøen

Det er innført ekstraordinær bandtvang for hund i Sauherad

– I vinter har det kome store mengder snø i heile kommunen. Hjorteviltet generelt, og rådyra spesielt, har av den grunn fått vanskelege forhold, står det i sakspapira til vilt- og fiskeutvalet i Sauherad kommune.

Det står vidare at på denne tida av året bør ikkje rådyra utsetjast for unødig stress og jaging fordi det er lite mat og vanskeleg å ta seg fram. Utvalet har av den grunn innført ekstraordinær bandtvang  i Sauherad frå dags dato, det vil seie 12. februar.  Bandtvangen vil gjelde fram til ordinær bandtvang 1. april.

Det er tidlegare innført ekstraordinær bandtvang i Nome og Bø.