Carnegies Heltefon Norge Mohammed Khair Bashir Enayed og Olav Kasland

Gunhild Egenæs heidra av Carnegies Heltefond

Blei heidra i kommunetyret i kveld. Mohammed Khair Bashir Enayed (t.v.) tok måndag kveld i mot diplom og gullmedalje for Gunhild Egenæs p.m. sin redningsdåd utført i samband med drukningsulykka i Seljordsvatnet 12. oktober 2017. Ordførar Olav Kasland stod for overrekkinga framfor Bø kommunestyre.

Carnegies Heltefond sin gullmedalje er tildelt Gunhild Egenæs p.m. som omkom i den tragiske båtulykka på Seljordsvatnet 12. oktober i fjor. Egenæs får belønninga for sin redningsdåd. Gullmedalje vert utdelt for den mest fortenstefulle redningsutøving kor det er særleg stor risiko for eige liv, eller at fleire blir redda under vanskelege forhold. Sist gullmedalje blir delt ut i Noreg var i 2010. Dette er såleis ein svært sjeldan påskjønning.

Det er Gunhild Egenæs sin ektemann, Mohammed Khair Bashir Enayed, som er mottakar av belønninga.