Lifjell-frå-sentrum-2-31-jan-2012

18,8 prosent folkevekst på ti år

Vil til Bø. I løpet av ti år har det vorte 1.024 fleire innbyggjarar i Bø. Arkivfoto: Øystein Akselberg

I løpet av ti år har det vorte 1.024 fleire innbyggjarar i Bø.

I Sauherad har det vorte 93 fleire på ti år, det er ein auke på 2,2 prosent og under den gjennomsnittlege auken Telemark. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå bearbeidd av Telemarksforsking.

Totalt i Telemark var folketalsveksten på 6.660 på ti år. Det er ein vekst på 4 prosent. Veksten på landsplan var på 11.8 prosent i same periode.
I 2017 var folketalsveksten også størst i Telemark i prosent i Bø, med Sauherad som nummer to.