180301-Gunhild-Kinck-film-til-museet-1

Unik filmgåve til Bø museum

Gunhild Kinck (framme) sitt filmarkiv er ei unik gåve til Bø museum og bygda. Bak f.v. Tore Bjørn Pettersen, Rita Eckbo, Harald Kinck og Finn Rønning. Foto: Gro B. Røiland  

– Dette er 17. mai og juleftan på ein gong, seier Finn Rønning i samband med at Bø museum får overta Gunhild Kinck sitt omfattande filmarkiv.

Her finst nærmare to tusen timar filmopptak av hendingar, stader og folk frå tidleg 70-tal og fram til for få år sidan. Gjennom mange tiår har Gunhild Kinck vore til stades på arrangement med filmkamera, og ho har intervjua folk frå mange stader i fylket.

– Gunhilds filmarkiv er ei unik samling. Det er ikkje mange bygder som har noko liknande, seier Rønning.

Nå skal filmane bli digitaliserte.

Les meir om Gunhild og filmane hennar i papiravisa eller i e-avisa som abonnentar finn på boblad.no.