HSN Høgskulen i Søraust-Noreg Bø høgskolen Petter Aasen rektor opning 2017
HSN Høgskulen i Søraust-Noreg Bø høgskolen Petter Aasen rektor opning 2017

Kan bli universitet

HSN Høgskulen i Søraust-Noreg Bø høgskolen Petter Aasen rektor opning 2017

 

Oppfyller krava til universitet

 

Komiteen som har vurdert om Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN) oppfyller kravet til å bli universitet har overlevert sin rapport og den er positiv: HSN tilfredsstiller alle krav.

Det skriv HSN på si nettside. Komiteen har overlevert rapporten til Nasjonalt organ for kvalitetsvurdering (Nokut). Komiteen er einstemmig når den tilrår at HSN blir akkreditert som universitet.

Nokut skal behandle saka i styret 26. april.