Bø vidaregåande skule
FØLGJER NASJONALE REGLAR: Bø vidaregåande skule er sett på raudt nivå. FOTO: Arkivfoto

394 søkjarar til Bø


Populær skule. Bø vidaregåande skule opplever gode søknadstal for skuleåret 2018-2019.

Måndag kom tala for søknad til vidaregåande opplæring for skuleåret 2018-2019. I heile Telemark har 6.499 elevar søkt på skule. 394 elevar har kryssa av for Bø vidaregåande skule som sitt førsteval. Det er på same nivå som i fjor. Rektor ved Bø vidaregåande skule, Jon Helge Bergane, er godt nøgd med at 394 elevar har skulen i Bø som førsteval

– Det er rundt 200 færre tiandeklassingar i Telemark dette skuleåret, dermed blir elevkulla på vidaregåande skule tilsvarande redusert neste år, seier han, men er samtidig godt nøgd med at skulen i Bø klarar å oppretthalde søkjartala.

Dei 394 primærsøkjarane til Bø vidaregåande skule fordeler seg på 125 på første året, og høvesvis 138 og 131 på andre- og tredjeåret.