SOMMARTID. Til helga skal me stille klokka ein time fram.
SOMMARTID. Til helga skal me stille klokka ein time fram.

Sommartid

Mot sommaren. Klokka skal stillast ein time fram, mot sommaren.

I natt må du stille klokka, kanskje.

I alle fall om du har ei som ikkje er knytt opp til nettet og stiller seg sjølv. No er det nemleg tid for å gå over til sommartid og natta blir ein time kortare.

Klokka skal stillast mot sommaren. Klokka to skal ho stillast til klokka tre. Meir praktisk er det kanskje å ta det når ein går og legg seg, eller når ein står opp.