180405 Avtale idrettsråd kommune Olav Kasland og Solfrid Bratland-Sanda

Samarbeid mellom idrett og kommune

Samarbeider. Solfrid Bratland-Sanda (t.h.), leiar i Bø Idrettsråd, og ordførar Olav Kasland fornyar samarbeidsavtalen mellom Bø Idrettsråd og Bø kommune. Foto: Bø kommune

Samarbeider vidare

Bø idrettsråd og Bø kommune har fornya samarbeidsavtala si. Føremålet med avtala er å fastsetje samarbeidsrammer og ansvarsfordeling i saker mellom partane. Bø idrettsråd representerer alle idrettslag i kommunen som er medlem av NIF. Idrettsrådet er fristilt, sjølvstendig og fungerer som eit rådgjevande organ for kommunale organ i saker som vedkjem idretten i kommunen. Idrettsrådet skal freiste å sjå heilskapen i idrettslivet i kommunen, samt hjelpe kommunen med å ta avgjersler til beste for alle idrettslag i kommunen. Avtala skal vare fram til samanslåing av både idrettråda og kommunane Bø og Sauherad.