180426 gåver sparebankstiftinga

Gåvedryss til kultur og idrett

Glade representantar for Bø museum, Bø skulemusikk, håndballgruppa og symjegruppa i Skarphedin og UKM Bø. Foto: Gro B. Røiland 

På torgdagen laurdag delte Sparebankstiftinga i Bø ut pengegåver til Bø museum, Skarphedin håndballgruppe, NMK Bø, symjegruppa i IL Skarphedin og Bø skulemusikk. Bø museum fekk største sjekken, på i alt 100.000 kroner.

To gonger i året kan lag og foreiningar søke sparebankstiftinga om støtte. Før fristen i vår kom det inn søknader om til saman 5,7 millionar kroner. Det blir i denne runden delt ut 470.000 kroner. Kven som får støtte i vår kan du lese meir om i papiravisa torsdag 26. april.