FRAMLEIS STENGD. Gullbringbadet blir steng til august.
FRAMLEIS STENGD. Gullbringbadet blir steng til august.

Gullbringbadet stengt

Stengt. Badeanlegget i Gullbring er stengt. Foto: Gullbring kulturanlegg

Gullbring kulturanlegg har i ettermiddag sendt ut melding om at det har skjedd eit akutt problem i taket i badeanlegget.

Gullbring sendte ut følgjande melding i dag: Gullbringbadet er beklageligvis stengt med umiddelbar virkning. Denne avgjørelsen er av sikkerhetsmessige årsaker og kommer av en teknisk svikt i takkonstruksjonen.Vi beklager dette sterkt.

Badeanlegget blir dermed stengt og opnar etter planen til skulestart i august. Nå må det gjerast undersøkingar på omfanget av problema.