180426-Nei-til-friskule-08-b

Formannskapet seier nei til friskuleutviding

Bra for folketalet. Wenche Akkerhaugen (t.v.) meinte friskuleutviding var bra for folketalet. Per Simon Slettebø meiner ny offentleg skule trekkjer folk til Gvarv. T..v. Helle Friis Knutzen og Aslaug Norendal.

Kommuneøkonomien talar imot

Sauar friskole har søkt om å få utvide elevtalet frå 50 til 70 elevar. Oppvekstutvalet sa ja, men formannskapet følgde rådmannen si innstilling og sa nei med fem mot to stemmer.

Søknaden frå den eine av dei to friskulane i kommunen førte til debatt i formannskapet måndag denne veka. Sauar friskole er eigd av Sauherad Syvendedagsadventistmenighet. Skulen har 50 elevplassar og har søkt Utdanningsdirektoratet om å utvide til 70 elevar.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa (f0r abonnentar).