Felleskjøpet opning hagesenter 3. mai 2018 4343 handlande

300 inn dørene på 45 minuttar

Nytt hagesenter. Folk strøymde inn i det 250 kvadratmeter store hagesenteret, som også har 150 kvadratmeter uteareal bak dørene på bakveggen.

I går opna Felleskjøpet Bø dørene for sitt 400 kvadratmeter nye og store hagesenter. Etter at ordførar Olav Kasland hadde klypt over snora strøymde kundane inn. I løpet av dei  første 45 minuttane kom over 300 kundar inn dørene på Felleskjøpet. Nytilsett hageansvarleg er Hege Myhre Valen og hennar medarbeidarar måtte stå på og fylle på varer, for her gjekk det unna i både blomar og anna hageutstyr.

Påbygget har kosta sju millionar kroner. Felleskjøpbutikken er også i seinare tid blitt heilt ombygd.

– Dette er ein etterlengta butikk for handelstaden Bø. Me likar ikkje handelslekkasje og dette hagesenteret er med å setje stoppar for ein god del, sa Kasland.

Felleskjøpet har ei årsomsetting på butikkvarer på 42 millionar kroner. Tek ein med øvrig sal og tenester er dei oppe i ei omsetting på 69 millionar kroner. Felleskjøpet har 24 fast tilsette og med sesongtilsette er det på det meste 36 på jobb. Bø-avdelinga er ein tungvektar i Felleskjøp-miljøet og avdelinga med størst omsetting i butikkvarer blant alle landets hundre avdelingar.