2018-05-Gygrestolen

Fallulykke ved Gygrestolen

Skada beinet i fall ved Gygrestolen

Gvarv Røde Kors Hjelpekorps blei Kristi himmelfartsdag kalt ut for å berge ut ein person som hadde falt og skada beinet sitt på tur ned frå Gygrestolen. Elleve personar frå hjelpekorpset drog ut og fekk transportert pasienten ut på båre til veg der ambulanse frakta videre til legevakt.