Bøgata venstresvingefelt til Gymnasbakken 8. mai 2018 1 4600

Ope møte om Sentrumsplan

Endringar i Bøgata: Dei to venstresvingefelta mellom kryssa til Gullbringvegen og Gymnasbakken blir planlagt fjerna.

Bø kommune har ute på høyring ny sentrumsplan. I kveld kan folk komme på Kommunehuset og få informasjon og stille spørsmål til planleggarane. Nokre av tiltaka i Bøgata er at dei to venstresvingefelta mellom kryssa inn til Gullbringvegen og Gymnasbakken blir fjerna. To buss-stopp blir fjerna og ersatta av kantstopp. Sentrumsplanen tek også opp ei rekkje forhold, som for eksempel ombygging av Møllevegen, nye gang- og sykkeltraséar, bevaringsverdige bygg, fortetting og parkering.