180531-USN-historie-nedlegging-04-b

Foreslår å legge ned studium i Bø

Støtte frå Vestfold. Historieprofessor med kontorplass i Vestfold, Ole Georg Moseng (midten), oppfattar historie som eit fag på to plassar og støttar kollegane i Bø: stipendiat Kristian Holen Nymark (t.v.), professor Jens Johan Hyvik, Moseng, førsteamanuensis Kai Petter Østberg og professor Nils Ivar Agøy.

Tilsette fryktar rasering av forskingsmiljø

Det har kome forslag om å legge ned historiestudia ved Universitetet i Bø. Dei 55 studieplassane skal flyttast over til økonomistudiet. Tilsette fryktar rasering.

Professor Nils Ivar Agøy forklarar at det er fakultetsleiinga ved Handelshøyskolen i Universitetet i Søraust-Noreg (USN) som har foreslått å legge ned historiestudia i Bø, både nettstudiet og det som er lokalisert i Bø.

– Me meiner at å legge ned historietilboda i Bø i praksis vil vere ei rasering a veit av dei mest forskingsaktive miljøa ved institusjonen, som også har tilbod om forskingsbasert undervisning.

Dekan Hans Anton Stubberud seier handelshøgskulen må spisse profilen. Dessutan er det for mykje med historie på to plassar.

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett. Avisa kan også kjøpast på buyandread.no.