180531 Terje Wold sykkelfelt og bil 28. mai 2018 5255

Slaktar ny sentrumsplan for Bø

Parkering innanfor sykkelfeltet er ei ulykkesfelle for syklistar, meiner Terje Wold. Foto: Øystein Akselberg

Sykkelentusiast Terje Wold meiner planane for endring av Bøgata vil skru tida 20 år tilbake. Han kunne ikkje tru sine eigne augo da han las om den nye sentrumsplanen i Bø blad.

– Nå må politikarar og innbyggjarar i Bø vakne! Byråkratar med spesielle ideal må ikkje få styre utviklinga og la sykkelbygda overstyre handelsbygda. Det vil redusere den positive trenden Midt-Telemark er i. Det er bra at det blir lagt til rette for syklande og gåande, men dersom ikkje trafikkflyten for gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk frå Midt-Telemark kommune blir ivaretatt, vil handelsbygda lide. Det vil også sykkelbygda, seier Wold.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på nett.