Markering mot utbygging: I juni 2018 arrangerte gruppa «Lat Oterholtfossen bruse» ei markering mot utbygging av fossen. Foto: Øystein Akselberg
Markering mot utbygging: I juni 2018 arrangerte gruppa «Lat Oterholtfossen bruse» ei markering mot utbygging av fossen. Foto: Øystein Akselberg

Befaring og markering ved Oterholtfossen

Stille markering. Facebook-gruppa «Lat Oterholtfossen bruse» er på plass med bannarar og mykje folk. Foto: Øystein Akselberg

Olje- og energidepartementet (OED) si synfaringa pågår ved Oterholtfossen akkurat nå. Mykje folk har stilt opp for å markere motstand mot ei eventuell utbygging av fossen. Gruppa «Lat Oterholtfossen bruse» hadde bannerar og det var hengt opp mange bilete av fossen rundt omkring ved fossen og på Kvennøya.

NVE har tidlegare gått imot å byggje ut Oterholtfossen etter planane til Midt-Telemark Energi, men OED har siste ordet og det ønskjer ei ny synfaring før det tek endeleg avgjerd.

NRK er på plass og intervjuar demonstrantane.

To elvepadlarar og ein fiskar synte fram elva sine kvalitetar.

@

Nokre ungar kosa seg på Kvennøya.