180705-USN-gåveprofessor-b

Får eit professorat i gåve

Stort beløp. Prorektor Kristian Bogen tykkjer det er eit stort beløp. F.v. områdesjef Lars Gunnar Løvskeid og administrerande banksjef Per Halvorsen, begge Sparebank 1 Telemark, prorektor Kristian Bogen, fakultetsdirektør Erik Aarnes, Guri Ramtoft frå Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde og instituttleiar Helge Kaasin.

 

2,550 millionar kroner

Sparebank 1 Telemark og to stiftelsar gjev 850.000 kroner årleg over tre år til eit gåveprofessorat i innovasjon og entreprenørskap ved Universitet i Søraust-Noreg i Bø.

– Dette er første gongen me gjev eit gåveprofessorat, seier Per Halvorsen, administrerande banksjef i Sparebank 1 Telemark, smilande.

Han fortel at temaet innovasjon og entreprenørskap treff han midt i hjartet.

– Det er eit stort beløp. Det er første gong at Universitet i Søraust-Noreg (USN) i Telemark får eit slikt privat gåveprofessorat. Eg er veldig stolt, seier prorektor ved USN, Kristian Bogen.

Gåva til USN i Bø er på til saman 2,55 millionar kroner.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa. Avisa kan også kjøpast digitalt hjå buyandread.no