180823-Tre-generasjonar-lærarar-09-b-inne-i-avisa

Pensjoniststudenten og lærarfamilien

Fornøgde lærarar. Son Sverre Tveter, bestemor Sigrid Aksnes Stykket og mor Evy Beate Stykket tykkjer alle at pensjonist Johannes Rogdaberg var ein god student.

 

Har hatt tre generasjonar lærarar frå same familie

Pensjonist Johannes Rogdaberg har hatt tre generasjonar i familien Stykket som lærarar. Først bestemor Sigrid Aksnes Stykket, så mor Evy Beate Stykket og til slutt sonen Sverre Tveter.

Rogdaberg har bak seg eit yrkesliv som blant anna banksjef og rådmann.

– Då eg vart pensjonist fann eg ut at eg hadde lyst til å studere. Eg starta med historie, seier Rogdaberg.

Les meir i papiravisa eller e-avisa som du finn på nettsida boblad.no.