1870518-Sagaplant-30-b

Vil satse på jordbær

Marit Amundsen og Asle Fremgård i Sagaplant med bringebærplanter. Nå vil selskapet også satse på jordbær. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

Sagaplant AS på Akkerhaugen  har i Utvalg for næring, plan og teknikk i Sauherad fått tilsagn om 50.000 kroner frå kommunalt næringsfond til nytt jordbærprosjekt. Planen er å starte produksjon av sertifiserte jordbærplanter. Pengane skal gå til marknadsvurdering og prosjektering.

Sagaplant skriv i søknaden at produksjon av jordbærplanter vil styrke innteninga til selskapet, og at det er marknad for om lag fem millionar norskproduserte sertifiserte jordbærplanter årleg. Sagaplant har som mål å ta ein betydeleg del av denne marknaden.

Sagaplant AS er eit privat selskap som blei etablert i 2008, og som produserer friske, sortsekte og klimatilpassa planter til grøntnæringa. I tillegg tek det vare på plantesorter for å sikre framtidig matsikkerheit.