180906 FUB-FUG

Flytta frå Oslo til Bø

Lou Cathrin Norreen (f.v.), fungerande leiar, Anne D. Nilsen, seniorkommunikasjonsrådgjevar, og Kjersti Falck, rådgjevar, har nå jobbadresse Lundevegen i Bø. Foto: Gro Birgitte Røiland

Måndag 3. september flytta FUB og FUG sitt sekretariat frå Oslo til Bø. Seks av ti tilsette følgde med jobbane sine frå hovudstaden til Telemark.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er utval på nasjonalt nivå. Begge utvala har fram til i fjor hatt base i Oslo, men i juni 2017 vedtok regjeringa at sekretariatet skulle flytte frå kontora sine i Schweigaardsgate i Oslo til Bø.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på boblad.no