Bø-skytebane-banestemne-april-2014-skyttarar-frå-Jondalen-1

Legg ned skytebane

Slutt: Det er truleg slutt på skytinga på bana til Bø Skyttarlag i Nordbøåsen, men noko må gjerast med området ved kulefangaren på 100 meter. Forto: Øystein Akselberg

Ønskjer å lage deponi

Leiar i Bø Skyttarlag opplyser at ein arbeider med å avvikle skytebanen i Nordbøåsen. Ei eventuell samanslåing med andre lag er også utsett.

– Bana til Bø Skyttarlag i Nordbøåsen blir lagt ned om det ikkje skjer noko heilt spesielt.
Det seier Terje Slåttedalen, leiar i skyttarlaget.

No håpar Slåttedalen at det blir funne ei løysing for området ved kulefangaren på 100 meter. Han håpar at det kan lagast eit lokalt deponi med årleg kontroll og vassprøvar. Slåttedalen seier at det i så fall vil bli om lag som deponiet i Revdalen, ei gammal søppelfylling i Bø.

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett.