180906-Riksveg-36-Årnes-Slåttekås-ferdig-19-b

Må betale 150 prosent

Kostar med bom. Nyevegen Årnes – Slåttekås kostar 400 millionar kroner å byggje, men det skal betalast 595 millionar kroner i bompengar.

Det skal krevjast inn 592 millionar kroner på Slåttekås  – Årnes

I stortingsproposisjonen er det lagt inn årlege innkrevjingskostnader for bompengar på 2,6 millionar kroner for vegstrekninga Årnes – Slåttekås. Det opplyser Birgitte B. Johansen i Vegfinans. Totalt er det rekna med at det skal krevjast inn 592 millionar kroner (2015-kroner), 50 prosent meir enn vegen kosta, i bompengar. Anlegget kosta 400 millionar kroner å byggje. Innkrevjingsperioden er rekna til 15 år som er standar for slike anlegg.