????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Uvanleg høg straumpris

Høgare straumpris. Ein må fleire år tilbake for å finne straumpris på dagens nivå. Foto: Øystein Akselberg

Midt-Telemark Energi har heva straumprisen tre månader på rad. Frå 14. september er prisen 79,50 øre per kilowattime. Det er uvanleg høgt for årstida.

Marknadssjef Oddvar Steinhaug i Midt-Telemark Energi kan sjå tilbake ein unormal periode der mange faktorar som driv straumpris opp har slått til.
– For ei veke sidan blei straumprisen på standard variabel sett opp til 79,50 øre per kilowattime (kWh). Det er unormalt på denne tida av året og betyr at nå må me betale prisen for ein tørr og varm sommar, seier Steinhaug.
Steinhaug seier at ein må tilbake til 2010 for å finne høgare pris. Da hadde den lokale kraftleverandøren ein pris i januar på 88,50 øre per kilowattime. Også året 2002-2003 var tørr og kald og gav høge prisar.

Les om årsakene til stigande straumprisar i Bø blad i morgon.