MANGE MEININGAR: Teknisk sjef i Midt-Telemark kommune, Vidar Lofthus, seier det er mange meiningar om kantslått.
MANGE MEININGAR: Teknisk sjef i Midt-Telemark kommune, Vidar Lofthus, seier det er mange meiningar om kantslått.

Håpar på pengar til pendlarparkering

Teknisk sjef i Sauherad og Bø, Vidar Lofthus, ved riksveg 36 der Statens vegvesen har planar om pendlarparkering og busshaldeplass. Foto: Gro B. Røiland

Gvarv er eit trafikknutepunkt for bussar frå Bø, Notodden og Skien. Ved riksveg 36 rett nedanfor Gvarvkrysset har Statens vegvesen planar om pendlarparkering og ny busshaldeplass.

Før 2023 finst det ikkje statlige pengar til prosjektet, men nå håper teknisk sjef i Bø og Sauherad, Vidar Lofthus, at Telemark fylkeskommune kan bidra. Å få fortgang i pendlarparkering og ny busshaldeplass på Gvarv kan bety mykje for bruken av kollektivtransport, meiner Lofthus.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på boblad.no.