MEIR TIL ASFALT OG VEDLIKEHALD. Staten gjev ekstra millionar til asfalt og vedlikehald av vegar i heile landet. Her frå asfaltering i Bordvegen i Breisås.
MEIR TIL ASFALT OG VEDLIKEHALD. Staten gjev ekstra millionar til asfalt og vedlikehald av vegar i heile landet. Her frå asfaltering i Bordvegen i Breisås.

Asfalterer i Bordvegen

Asfaltarbeid. Det er stor aktivtet langs nederste del av Borgjavegen og Bordvegen i dag. Foto: Øystein Akselberg

B&R Maskin har arbeidet med oppgradering av gang- og sykkelvegen mellom Borgjabrua og oppover langs Bordvegen i Breisås. I dag starta legging av asfalt på strekningen mellom Borgjabrua og krysset til Flitavegen. Neste etappe blir Bordvegen oppover bakken i Breisås.