181108-Hengebrua-stengd-26-b-

Hengebrua stengd for alle

Endå verre. Tilstanden for hengebrua er så dårleg at teknisk utval stengjer den også for gåande og syklande.

Farleg også for gåande og syklande

Hengebrua i Øvre Bø er så dårleg at kommunen har fått råd om å stengje den også for gåande og syklande.

Fredag for knapt to veker sidan vart hengebrua stengd for køyretøy fordi ein rapport viser at tilstanden er endå dårlegare enn ein trudde. I dag skulle  politikarane vurdere om administrasjonen skal få frist til fram til 1. mai med å kome med eit forslag til kva ein skal gjere. Resultatet blei at ein nå stengjer brua for alle.

Les meir i papiravisa eller e-avisa torsdag.