Evjudalen 9. oktober 2018 3218 Gullbring kulturanlegg

Gullbring er blakk

Bygdas møteplass nummer ein. Gullbring kulturanlegg har stor aktivitet og er attraktiv som møteplass, men slit alvorleg med økonomien. Foto: Øystein Akselberg

Gullbring kulturanlegg ved ny styreleiar Terje Wold og konstituert dagleg leiar, Katharina Skomedal, la fram dystre tal for kulturanleggets økonomi. Det var Bø formannskap som fekk servert status for Gullbrings skrantande økonomi i møte måndag.

Her er tala politikarane fekk: Gullbring har ein negativ eigenkapital på 5,6 millionar kroner, kortsigkitg gjeld på 4,6 millionar kroner og langsiktig gjeld på 40,7 millionar kroner. Årets regnskap går med minimum 1,1 millionar kroner i minus. Situasjonen er så prekær at Gullbring ikkje har pengar til å betale løn og rekningar i desember. Gullbring klarer heller ikkje betale planlagte avdrag på banklån i året som kjem. I 2019 handlar det om 2,7 millionar kroner i låneavdrag pluss 750.000 kroner i renter. Og da er ikkje etterslepet på vedlikehald nemnt eingong.

Nå må Bø kommune opne pengesekken eller så er det fare på ferde for bygdas viktigaste møteplass for helse, kultur og trening.
– Me har forsømt oss for lenge, sa Glenn Isaksen (Ap), og spurte om ikkje Bø kommune burde bruke av fondspengane til å løyse det mest prekære.
–Det er ein falitterklæring om me som eigar ikkje kan styre Gullbring sjølve, sa Asbjørn Botnen (H). Han ville fjerne alle rabattane Gullbring gjev lag og organisasjonar i leige av huset.

Over to heilsider kan du lese om saka i dagens Bø blad.